Szanowna Pani / Szanowny Panie

Karliński Ośrodek Kultury przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa. 

Administratorem Danych jest: Karliński Ośrodek Kultury z siedzibą - w Karlinie 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1.


W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować:

- listownie: na adres – Karliński Ośrodek Kultury, 78-230 Karlino, ul. Parkowa 1;

- e-mailem: iod.kok@karlino.pl  - Zdzisław Raczewski.


Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Karliński Ośrodek Kultury jest art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.


Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji . Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania   decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

  • Ogólna klauzula.
    467 KB
  • Ogólna klauzula - wersja edytowalna.
    21 KB